Strategia & arvot

Strategia

Koneistus Vilcon keskeisenä strategiana on laadukkaiden koneistettujen kappaleiden ja laajan palvelukokokonaisuuden tarjoaminen asiakkaille, syventyvä osallistuminen asiakkaiden tuotekehitykseen ja suunnittelupalvelujen tarjonnan lisääminen. Tärkeitä keinoja tavoitteiden saavuttamisessa ovat monipuolinen yhteistyö asiakkaiden kanssa sekä yhteistyöverkoston ja asiakaskunnan laajentaminen.

Arvot
  • Joustavuus ja innovatiivinen ajattelu
  • Luotamme ihmisiin ja kumppaneihin
  • Tuotantoprosseja ja työmenetelmiä kehitetään niin, että niiden tulos on laadullisesti kilpailukykyistä. Kukaan työntekijä ei päästä virheellistä tuotetta tai työtä eteenpäin
  • Yrityksen kehityksen turvaaminen tulevaisuudessa voi perustua vain kannattavaan ja asetettujen tavoitteiden mukaiseen tulokselliseen toimintaan